Ինչու՞ Չի Կարելի Համբուրել Մա Հացած Մարդուն:Սա Անպայման Պետք Է Կարդալ. Հարազատներն Ու Մտերիմները Չեն Գիտակցում Դրա Վտ Անգը

Յուրաքանչյուրի համար էլ հարազատի կпրու ստը ծանր ցա վ է և հրաժեշտ տալիս վերջին անգամ նրան համբուրելը մի փոքր սփոփանք է նրա հետ բաժանման ց ավը մեղմելու համար, չնայած որ այդ ցա վը երբեք չի մեղմվում և չի բթանում։ Բայց բժ իշկները կար ծում են, պետք չէ համբուրել կյանքից հեռա ցածին։ Դրա պատճառը այն է, որ կյանքից հե ռանալուց մի քանի ժամ անց նրա մա շկից սկսում են արտազատվել տարբեր թու յներ և նրա հետ շփման դեպքում ողջ մարդուն կարող են փոխանցվել հիվա նդածին միկ րոբները։ Ամենավտա նգավորը վա րակիչ

Ձեզ հետաքրքրե՞ց մեր հոդվածը, կիսվեք ընկերների հետ։